In cazul in care doriti sa solicitati garantia unui produs, completati formularul de garantie aflat mai jos si in scurt timp unul dintre colegii nostri va vor contacta.

Garanţia produselor este de 2 ani pentru persoanele fizice se asigura în conformitate cu Legea Nr. 449 / 2003 privind vanzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată (r1), OG 21 / 1992 privind protecţia Consumatorilor, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare de la data vânzării, Legea 476 / 2006 şi normele de aplicare în vigoare la data vânzării, completate cu prevederile Certificatelor de Garanţie şi ale Instrucţiunilor de Utilizare ale produsului, predate la data achiziţiei acestuia.

Dupa 10 zile de la primirea produsului costul de livrare pentru trimiterea unui produs in garantie este suportat de consumator. 
În situația în care produsele aflate în termenul de garanţie legală de conformitate nu pot fi reparate, sau când durata cumulată de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie legală de conformitate depăşeşte 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv.

Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade de timp, stabilită de comun acord, între vânzător şi consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, a adus la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului si a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

Nu se acorda garantie pentru defecte induse prin utilizare necorespunzatoare, daca au fost efectuate alte reparatii, daca produsul a fost lovit, scapat, deteriorate datorita contactului cu apa, in cazul unui scurt circuit, daca un acumulator este stocat pe timp indelungat fara sarcina electrica (neincarcat), pierderea puterii acumulatorului datorita utilizarii si vechimii. In afara conditiilor generale mai sus mentionate, produsele trebuiesc trimise in garantie impreuna cu accesoriile, cutia/ambalajul original facture fiscal, certificatul de garantie, manuale toate ambalate corespunzator. Nerespectarea acestor indicatii poate duce la pierderea garantiei produsului.

Neaplicarea garantiei

Nu constituie obiectul garanţiei lipsa de conformitate derivată din: 


• Utilizarea produsului în aplicaţii ce necesită performanţe şi calităţi altele decât cele oferite de clasa şi scopul pentru care este destinat produsul sau în afara specificaţiilor tehnice aferente; 
• Uzura normală a produselor (ex. uzura fizica, mecanică şi electrică, scăderea în timp a luminozităţii ecranelor monitoarelor); 
• Utilizarea produsului în condiţii neadecvate (ex: tensiune de alimentare necorespunzătoare, împământare inexistentă sau greşită, acţiunea şocurilor, vibraţiilor, loviturilor sau altor forme de abuz fizic;
• Utilizarea de hârtie consumabile sau accesorii altele decât cele indicate de producător în specificaţiile tehnice, utilizarea produsului în condiţii de mediu necorespunzătoare – acţiuni ale substanţelor chimice, noxe, fum, praf sau umiditate, defectarea produsului cauzată de intemperii); 
• Manipularea sau instalarea greşită (ex: instalarea greşită a bateriilor sau a acumulatorilor, utilizarea altor modele de surse de alimentare sau accesorii decât cele livrate sau indicate de producător); 
• Setări greşite ale produselor sau programelor, virusări, deteriorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a sistemului de operare, a fişierelor de configurare sau a programelor instalate;
• Deteriorări termice, mecanice şi plastice ale produsului datorate incendiilor, accidentelor, vibraţiilor, intemperiilor, neglijenţei în utilizare sau a oricăror altor factori, independent de Producător; 
• Alte situaţii specificate în Certificatul de garanţie care însoţeşte produsul.

Garantia produselor este de 2 ani pentru persoane fizice si de 1 an pentru persoane juridice.

FORMULAR DE GARANTIE

In cazul in care doriti sa solicitati garantia unui produs, completati formularul de garantie  si in scurt timp unul dintre colegii nostri va vor contacta.